naam :Cofely, steigers voor het vernieuwen van koelmotoren
plaats :Schiphol