naam :2 steigers geplaatst i.o.v. Van Norden Totaalprojecten
plaats :RAI Amsterdam