naam :Steigers voor renovatie van het orgel
plaats :Oude Kerk in Amsterdam