naam :In opdracht van Z├╝blin 90 meter leuningwerk gemaakt.
plaats :Oostelijke Handelskade Amsterdam